Sustainability

Nicols trad toe tot het AISE-Handvest voor Duurzaam Schoonmaken in 2010. 

Dit vrijwillige initiatief is een op de levenscyclus gebaseerde structuur die gericht is op het promoten van een gemeenschappelijke aanpak van de industrie ten aanzien van duurzame praktijken en rapportering. Het houdt rekening met de 3 pijlers van duurzaamheid, nl. op Economisch, Sociaal en Milieugebied.

Het beleid van Nicols op het gebied van duurzame ontwikkeling is gericht op het ontwerpen, maken en verdelen van producten zodat het milieu, de werknemers en het publiek tegen onaanvaardbare risico's worden beschermd. 

Onze belofte:

 

• Respecteren van de wetgeving op onze producten.

• Ontwerpen van producten en verpakkingen door het gebruik van gevaarlijke materialen te verminderen en door leveranciers bij dit proces te betrekken.

• Verminderen van verpakkingsafval bij de bron door het promoten van gewichts- en volumeverlaging van verpakkingsmaterialen.

• Uitvoeren van preventieve analyses door het identificeren en meten van risico's met betrekking tot de geïmplementeerde producten en processen.

• Implementeren van juiste verbeteringsplannen om de geïdentificeerde risico's te verminderen.