Kwaliteit & Regelgeving

Kwaliteitscontrole
 

Deze belangrijke pijler in het beleid van Nicols vertaalt zich door uitgebreide studies en systematische controles in alle fasen van de levenscyclus van onze producten.

Onze certificeringen

 

Onze certificeringen garanderen een duurzame kwaliteit voor onze partners. We organiseren geregeld audits om erop toe te zien dat deze normen worden gehandhaafd.

 

Kwaliteitscontrole

Deze belangrijke pijler in het beleid van Nicols en vertaalt zich door uitgebreide studies en systematische controles in alle fasen van de levenscyclus van onze producten.

 

Bij onze leveranciers:

 

Onze leveranciers worden regelmatig gecontroleerd om naleving van de specificaties te garanderen. Tijdens de productie: Vanaf de ontvangst van grondstoffen tot de voltooiing van het transformatieproces worden er stalen genomen en geanalyseerd om naleving van de specificaties te verzekeren.

 

Bij onze klanten:

De meeste van onze klanten nemen stalen in de winkels en laten ze door een onafhankelijk laboratorium analyseren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van een Nicols lotnummer op elke verkoopeenheid die producttraceerbaarheid toelaat.

 

Het Nicols kwaliteitssysteem:

Onze missie is het ontwikkelen van een Kwaliteits-, Hygiëne-, Veiligheids- en Milieucultuur over alle aspecten van onze dagelijkse activiteiten heen, met inachtneming en controle van de internationale referenties in ons bedrijf. Deze basiscode is afgeleid van de fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en omvat 9 kerngebieden.

http://www.ethicaltrade.org/resources/key-eti-resources/eti-base-code

Als producent van chemische producten, is een van de hoofdprioriteiten van Nicols het garanderen van volledige naleving van Europese regelgeving en klantenbehoeften.  

Ons speciaal Regelgeving team werkt nauw samen met alle andere afdelingen om hun opdrachten te verwezenlijken:

- Opvolging van Regelgeving: Nicols besteedt bijzondere aandacht aan nieuwe regelgevingen en wetsvoorstellen. Als lid van de AISE (Internationale Vereniging voor Zepen, Detergenten en Onderhoudsproducten) en sommige van hun filialen worden we vroegtijdig op de hoogte gebracht van nieuwe, wettelijke voorschriften en houden we daar op een proactieve manier rekening mee.

 

- Goedkeuring grondstoffen: Elke nieuwe grondstof (of alternatieve aankoop) wordt onderzocht en goedgekeurd door het Regelgeving team vóór gebruik in het productieproces om gebruiksnaleving van markt- en klantenbehoeften te waarborgen 

 

- Ontwikkelingsondersteuning: Ons Regelgeving team is betrokken bij elke stap van productontwikkeling om volledige naleving van toepasbare regelgeving te garanderen zoals CLP (1272/2008 CE), REACH (1907/2006), BPR (528/2012), de Aerosolen richtlijn (75/324 CE) of de Detergenten verordening (648/2004).

 

- Etiketcontrole: onze deskundigen ontwikkelen en controleren de etikettering van elk product.

 

- Bedrijfsondersteuning: Het Regelgeving team biedt regelgevende ondersteuning aan klanten en zorgt voor de voorbereiding van hun technische specificaties.

 

- Juridische documenten: Als fabrikant van chemicaliën die bestemd zijn voor consumentenverkoop kunnen we alle kennisgevingen aan juridische instanties beheren voor het product op de markt wordt gebracht.